« terug naar vorige pagina

Praktijkmanager

De praktijkmanager is geen zorgmedewerker en behandelt dan ook geen patiënten. De praktijkmanager is de operationele spil in huisartsenpraktijk Opmaat!  

  • Ervoor zorgen dat de verschillende processen binnen de praktijk goed draaien  
  • Zorgdragen voor de optimale kwalitatieve en kwantitatieve bedrijfsvoering van de organisatie binnen geformuleerde missie en visie  
  • De samenhangende bedrijfsprocessen coördineren  
  • De kwaliteit, de realisatie van doelstellingen en het budget bewaken  
  • Toezien op de organisatie van werkzaamheden en operationeel leidinggeven aan de medewerkers van de praktijk  
  • Het personeelsbeleid uitvoeren  
  • Adviseren op basis van ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg  
  • Een bijdrage leveren aan het opstellen en implementeren van beleid  
  • Rapporteren aan de verantwoordelijke praktijkhouders  
  • Aanspreekpunt van de praktijk in samenwerkingen met regio-en/of wijk