« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuners

POH-S

De praktijkondersteuner-somatiek (POH-S) ondersteunt de huisarts met betrekking tot de zorg voor chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus type II, COPD/Astma, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.  

Binnen onze praktijk zijn de meeste praktijkondersteuners tevens verpleegkundige.

Zij zijn hiervoor opgeleid en voeren onder andere de volgende taken uit: 

 • Spreekuur voor patiënten met Diabetes type II 
 • Spreekuur voor patiënten met COPD/Astma 
 • Spreekuur voor patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten 
 • Hulp bij stoppen met roken 
 • Uitvoeren van een longfunctieonderzoek / spirometrie 
 • Ouderenzorg 
 • Uitvoeren van een geheugentest / MMSE 

Binnen onze praktijk worden de praktijkondersteuners-somatiek vaak praktijkverpleegkundigen genoemd. 

 

POH-GGZ 

De praktijk ondersteuner geestelijk gezondheidszorg (POH-GGZ) helpt u met psychische problemen. Wij kunnen u ondersteunen bij onder andere:

 • Burnout klachten
 • Overbelasting
 • Stemmingsproblemen (depressieve klachten)
 • Angstklachten
 • Problemen binnen uw relatie
 • Psychische problemen door scheiding, overlijden van uw naaste of werkloosheid

De huisarts kan u naar de poh-ggz verwijzen. U krijgt dan een afspraak bij de poh-ggz. Het eerste gesprek (intakegesprek) is bedoeld om u beter te leren kennen en uw probleem duidelijk te krijgen. Wij maken dan een inschatting of wij u kunnen behandelen, of dat wij u moeten doorverwijzen naar een GGZ-instelling.  Ook gedurende de behandeling kunnen we tot de conclusie komen dat wij u moeten doorverwijzen omdat uw problematiek te complex is voor POH-GGZ. Dit doen wij in overleg met u.

Voor een eerste gesprek bij de poh-ggz dient u eerst te overleggen met uw huisarts. De kosten voor de poh-ggz vallen onder uw basis zorg verzekering.